Lista raportów > Plan kont - tekstowy

Drukuj

Plan kont – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Okno Plan kont > Drukuj [Ctrl+p] > Plan kont - tekstowy.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk zdefiniowanego planu kont.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Na wydruku pojawią się tylko rozwinięte gałęzie drzewa planu kont – jeżeli chcesz wydrukować wszystkie konta wraz ze wszystkimi kontami podrzędnymi, w oknie planu kont rozwiń wszystkie gałęzie drzewa.