Strona startowa

Drukuj

Menu Okno

Zawiera następujące polecenia, dotyczące okien otwartych w programie:

 

Pasek narzędziowy

Przełącza widoczność paska nawigacji programu.

 

Kaskada

To polecenie ustawia (organizuje) wszystkie okna aktualnie otwarte w programie, ustawiając jedno za drugim w kaskadę. Podczas pracy z wieloma dokumentami zdarza się, że ekran staje się nieczytelny. Aby szybko uporządkować ekran, możesz skorzystać z automatycznego rozmieszczania okien za pomocą tego polecenia.

 

Uporządkuj ikony

To polecenie ustawia (organizuje) wszystkie ikony w programie, reprezentujące zminimalizowane okna. Podczas pracy z wieloma oknami zdarza się, że ekran staje się nieczytelny. Aby szybko uporządkować ekran, możesz skorzystać z automatycznego rozmieszczania ikon za pomocą tego polecenia.

 

Zamknij wszystkie okna

To polecenie zamyka wszystkie okna aktualnie otwarte w głównym oknie aplikacji .