Lista raportów > Definicje rejestrów - tekstowy

Drukuj

Definicje rejestrów – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Rejestry [Ctrl+3] > Definiowanie > Drukuj [Ctrl+p] > Definicje rejestrów - graf.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk danych o definicjach rejestrów na podstawie okna definiowania rejestrów.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.