Praca z danymi firmy > Menu Firma > Zmień hasło

Drukuj

Zmień hasło

Użytkownik, który uzyskał dostęp do danych firmy bez stosowania zintegrowanego logowania, ma możliwość zmiany swojego hasła dostępu. Polecenie Zmień hasło otwiera okno dialogowe Zmiana hasła. Okno umożliwia zmianę hasła zabezpieczającego dostęp aktualnie zalogowanego użytkownika.

 

W celu zabezpieczenia przed możliwością podejrzenia hasła przez inne osoby, wpisywane znaki są widoczne jako gwiazdki. Przycisk Wymagania umożliwia sprawdzenie aktualnych wymagań polityki haseł firmy.

Podczas dalszego wykorzystywania programu, każdy z użytkowników powinien regularnie zmieniać hasło zabezpieczające dostęp do danych firmy.