Praca z danymi firmy > Menu Firma > Zamknij firmę

Drukuj

Zamknij firmę

Wybór tego polecenia wywołuje okno z zapytaniem Czy zakończyć pracę z firmą?

Wybór przycisku Tak kończy pracę z danymi firmy, a moduł przechodzi w stan bezfirmowy.

Wybór przycisku Nie powoduje powrót do pracy z danymi firmy.