Praca z danymi firmy > Dokumenty obce > Dokumenty zakupu > Wybór elementów: Dokumenty zakupu

Drukuj

Wybór elementów: Dokumenty zakupu

Polecenie uruchamia proces pobierania faktur zakupu z repozytorium dokumentów w oknie Wybór elementów: Dokumenty zakupu.

Okno dokumentów zakupu składa się z dwóch części: paska narzędziowego i tabeli z listą dokumentów zakupu.

 

Pasek narzędziowy, przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z dokumentami zakupu, zawiera następujące polecenia:

Użyj – polecenie uruchamia proces pobrania zaznaczonych dokumentów zakupu z repozytorium dokumentów.

Odbierz – wyświetla okno systemowe Otwórz, w którym można wybrać lokalizację, gdzie znajdują się dokumenty zakupu. Po wybraniu właściwego dokumentu, który ma być wciągnięty do bazy programu, klikamy przycisk Otwórz i wybrany dokument pojawia się na liście dokumentów zakupu. Przy pierwszym imporcie dokumentu od nowego kontrahenta pojawi się okno z możliwością dodania go do kartoteki repozytorium dokumentów. Przy ponownym imporcie , uzgodnienia będą zapamiętane i wykorzystywane.

Wyślij – otwiera okno kreatora wysyłania dokumentu.

Weryfikuj podpis – weryfikuje podpis i integralność zaznaczonych na liście dokumentów. Weryfikacja odbywa się na podstawie dodanego do bazy Repozytorium Dokumentów certyfikatu kontrahenta.

Akceptuj – pozwala zaakceptować zaznaczone na liście dokumenty zakupu.

Usuń – usuwa zaznaczone na liście dokumenty zakupu.

Filtrowanie – otwiera okno, gdzie znajdują się dane opisujące nieznane dokumenty po których można je filtrować.

Odśwież listę – odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Okienko szukania – umożliwia wyszukiwanie danych.

Podgląd – jest to dodatkowa operacja wywoływana z menu podręcznego, polecenie otwiera widok dokumentu.

 

Tabela z listą dokumentów składa się z nagłówka oraz listy dokumentów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z dokumentów.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

 

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Rodzaj – rodzaj dokumentu w kartotece sprzedaży w Handlu.

Data odebrania – pojawia się data odebrania dokumentu w repozytorium dokumentów. Datę można zmienić na rzeczywistą datę wpłynięcia dokumentu do firmy w szczegółach dokumentu.  

Zweryfikowany – oznacza, że zweryfikowano podpis wybranego dokumentu.

Zaakceptowany – oznacza, że dokument został zaakceptowany.

jeżeli pole jest zaznaczone, oznacza to że e-Faktura została odebrana przez jeden z programów systemu.

Numer – numer dokumentu w kartotece programu handlowego.

NIP – tu pojawia się numer identyfikacji podatkowej kontrahenta nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx–xxx–xx–xx (lub zapis bez spacji).

NIP UE – tu pojawia się numer identyfikacji podatkowej kontrahenta stosowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. W Polsce numer ten ma postać zwykłego numeru NIP (pisanego bez myślników) poprzedzonego dwuliterowym kodem kraju, czyli PL.

PESEL – tu pojawia się numer kontrahenta z powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności.

REGON – tu pojawia się numer nadany kontrahentowi przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej.

Nazwa podmiotu – nazwa kontrahenta.

Odebrał – login użytkownika który odebrał dokument.