Praca z danymi firmy > Dokumenty obce > Tworzenie faktur z nieznanych dokumentów

Drukuj

Tworzenie faktur z nieznanych dokumentów

W trakcie importu program nie zawsze jest w stanie zidentyfikować wszystkie e-dokumenty, dotyczy to zwłaszcza faktur zakupu wystawionych przy pomocy innych programów niż Symfonia. W takim przypadku importowane dokumenty są umieszczane w panelu Nieznane dokumenty, gdzie użytkownik może je obejrzeć i zdecydować - czy je usunąć czy może utworzyć z nich papierową fakturę zakupu czy też elektroniczną (jeśli jest w systemie zarejestrowana zgoda) lub zamówienie obce.

 

Tworzenie dokumentu zakupu / zamówienia obcego z nieznanego dokumentu:

1.W oknie firmy kliknij przycisk Dokumenty.

2.W panelu Dokumenty/Inne wybierz na liście Nieznane (dokumenty).

3.W panelu Nieznane (dokumenty) zaznacz na liście dokument, z którego chcesz utworzyć zamówienie/dokument zakupu.

4.Kliknij przycisk Twórz dokument.

5.W oknie Tworzenie dokumentu wskaż typ dokumentu i określ zawartość plików.

6.Kliknij przycisk Dalej.

7.Uzupełnij szczegóły dokumentu, kliknij przycisk Filtruj .

8.W oknie Wybór elementów: Kontrahenci skojarz fakturę z kontrahentem i kliknij przycisk Dalej.

9.W panelu Zakończenie można wybrać przycisk Pokaż aby obejrzeć podgląd utworzonej faktury.

10.Po kliknięciu przycisku Zakończ faktura pojawi się na liście w dokumentach zakupu.