Ustawienia > Parametry współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl

Drukuj

Parametry współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl

Wysyłaj e-faktury przez serwis miedzyfirmami.pl

W serwisie miedzyfirmami.pl jest funkcja umożliwiająca wysyłanie dokumentów do kontrahentów niezarejestrowanych w serwisie miedzyfirmami.pl. Dokument będzie umieszczany w serwisie miedzyfirmami.pl, a do kontrahenta będzie wysyłany mail z linkiem do pobrania dokumentu.

 

W Repozytorium dodano parametry w Ustawieniach współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl:

(1.) Wysyłaj e-faktury do wszystkich kontrahentów

 

(2.) Pomijaj kontrahentów z umową indywidualną

 

Zaznaczenie parametru (1.) i niezaznaczenie (2.) spowoduje, że wszystkie e-faktury będą wysyłane przez serwis wg klucza: do kontrahentów, którzy:

Nie mają żadnej zgody – wysyłamy przez serwis miedzyfirmami.pl na maila z danych kontrahenta lub na podanego maila (jeśli w danych kontrahenta brak maila).

Mają zgodę pochodzącą z serwisu miedzyfirmami.pl – bez zmian.

Mają dwie zgody: pochodzącą z serwisu miedzyfirmami.pl i indywidualną – przez serwis miedzyfirmami.pl bez zmian.

Mają tylko umowę indywidualną – wysyłamy przez serwis miedzyfirmami.pl na maila z umowy.

Niezaznaczenie parametru (1.) spowoduje, że e-faktury będą wysyłane tylko dla kontrahentów zarejestrowanych w serwisie miedzyfirmami.pl.

Zaznaczenie parametru (2.) ogranicza działanie parametru (1.). W tym wypadku e-faktury dla kontrahentów z umową indywidualną będą wysyłane za pośrednictwem poczty. Ten parametr można zaznaczyć tylko po wybraniu parametru (1.).

Zaznaczenie parametru (1.) powoduje, że przy wysyłaniu faktury przez serwis miedzyfirmami.pl do kontrahenta który nie ma zarejestrowanej umowy z serwisem miedzyfirmami.pl i nie był jeszcze w danym dniu synchronizowany z serwisem miedzyfirmami.pl, moduł   Repozytorium będzie sprawdzał czy kontrahent jest zarejestrowany w serwisie miedzyfirmami.pl i będzie wysyłał dokument zgodnie z wynikiem sprawdzenia.

Działanie tych parametrów jest istotne tylko w przypadku pracy w trybie zgody domniemanej.

 

(3.) Wysyłaj pozostałe dokumenty wszystkich kontrahentów

Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że wszelkie dokumenty własne (oprócz faktur papierowych oraz e-faktur) np. umowy będzie można wysłać za pośrednictwem serwisu miedzyfirmami.pl.

 

Współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl – blokowanie kontrahentów

Zablokowanie kontrahenta w serwisie miedzyfirmami.pl spowoduje, że w module Repozytorium Dokumentów pojawi się dla danego kontrahenta umowa typu Sprzeciw ze źródłem pochodzenia serwis miedzyfirmami.pl.

Odblokowanie kontrahenta w serwisie miedzyfirmami.pl spowoduje, że w module Repozytorium Dokumentów rozwiązana zostanie dla danego kontrahenta umowa typu Sprzeciw ze źródłem pochodzenia serwis miedzyfirmami.pl. Otwiera też nową umowę typu Zgoda.

Sytuacja wygląda analogicznie, gdy to kontrahent doda nas do listy kontrahentów zablokowanych w serwisie miedzyfirmami.pl.

 

Współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl – notatki

W przypadku współpracy modułu Repozytorium Dokumentów z serwisem miedzyfirmami.pl, jeżeli użytkownik wpisze jakiś tekst do pola Notatka i wyśle dokument przez serwis miedzyfirmami.pl, to:

pole Notatka zapisze się na serwisie miedzyfirmami.pl,

tekst zostanie wysłany jako Notatka do kontrahenta.

Jeśli kontrahent wysłał przez serwis miedzyfirmami.pl dokument z notatką, to ta notatka również się zaimportuje do pola tekstowego w dokumentach zakupu. Jest ona również widoczna na oknie odbioru dokumentów z serwisu.

 

Sprawdzanie statusu kontrahenta na serwisie miedzyfirmami.pl

W Umowach (w szczegółach i na liście) w kolumnie Źródło umowy, można sprawdzić informację o statusie danego kontrahenta (zakładka Umowy) na serwisie miedzyfirmami.pl (status na serwisie: kontrahent zweryfikowany, kontrahent niezweryfikowany). Jeżeli kontrahent jest niezweryfikowany to w źródle umowy pokazuje się informacja „kontrahent niezweryfikowany”. Jeżeli kontrahent jest zweryfikowany, to napis jest tylko w źródle umowy („miedzyfirmami.pl”) bez dopiska „kontrahent zweryfikowany”.

 

Nadawanie uprawnień do wykonywania operacji związanych z wysyłaniem i pobieraniem dokumentów przez serwis www.miedzyfirmami.pl odbywa się na stronie serwisu.