Praca z danymi firmy > Dokumenty obce > Dokumenty zakupu > Odrzucenie dokumentu

Drukuj

Odrzucenie dokumentu

Po zaakceptowaniu operacji odrzucenia dokumentu pojawia się okno, gdzie można wpisać powód odrzucenia dokumentu. Operacji tej nie można cofnąć dla dokumentów z serwisu miedzyfirmami.pl, pozostałe można cofnąć operacją Oznacz jako niezaakceptowany z menu kontekstowego.

 

Przyciski poleceń:

Zastosuj – zatwierdza odrzucenie dokumentu.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności.