Ustawienia > Nowy e-podpis (własny) - kreator

Drukuj

Nowy e-podpis (własny) – kreator

Aby dodać nowy e-podpis (własny) do bazy danych programu e-Dokumenty należy zrealizować operacje opisane w poszczególnych oknach kreatora.

Wskaż źródło – w zależności od wybranej opcji podpis jest wczytywany z różnych źródeł i zmienia się następne okno kreatora:

Wczytaj z pliku – wczytuje podpis z pliku e-podpisu.

oNazwa – w tym polu należy wpisać nazwę.

oPlik – w tym polu należy wpisać nazwę pliku i jego lokalizację lub przy pomocy przycisku Szukaj odnaleźć poprzez systemowe okno Otwórz plik podpisu i go otworzyć.

oDomyślny – Zaznaczenie tego pola oznacza, że ten podpis będzie się podpowiadał w programie jako domyślny.

Wczytaj z magazynu certyfikatów – wczytuje podpis z magazynu certyfikatów.

oNazwa – w tym polu należy wpisać nazwę e-podpisu.

oDomyślny – Zaznaczenie tego pola oznacza, że ten podpis będzie się podpowiadał w programie jako domyślny.

oLokalizacja – Z listy rozwijanej należy wybrać czy certyfikat (klucza prywatnego) ma być szukany w certyfikatach użytkownika, czy na lokalnym komputerze.  

oMagazyn – Z listy rozwijanej należy wybrać magazyn certyfikatu.

oCertyfikat – tu pojawiają się dane dotyczące certyfikatu.

Zakończenie – potwierdzamy chęć dodania podpisu.

 

Przyciski poleceń:

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.

Wróć – powraca do poprzedniej strony.

Dalej – wyświetla następną stronę wprowadzania danych.

Zakończ – kończy proces wprowadzania danych.