Praca z danymi firmy > Menu Firma > Migracja raportów JPK

Drukuj

Migracja raportów JPK

To funkcjonalność pozwalająca umieścić w bazie Repozytorium Dokumentów wcześniej wygenerowane wcześniej raporty JPK.

 

Krok 1 - Lokalizacja raportów JPK

W polu Lokalizacja raportów JPK podaj ścieżkę dostępu do katalogu z deklaracjami lub poprzez naciśnięcie przycisku Przeglądaj wskaż miejsce, gdzie deklaracje podatkowe są przechowywane.

 

Krok 2 - Lista raportów JPK

Zaznacz na liście deklaracje, które chcesz przenieść do w Repozytorium Dokumentów.

 

Aby zaznaczyć wszystkie deklaracje:

1.Wskaż pierwszy raport JPK na liście.

2.Przytrzymaj klawisz Shift i wybierz ostatni raport JPK na liście.

3.Kliknij w znajdujące się w pierwszej kolumnie pole wyboru dowolnego raportu JPK aby przełączyć zaznaczenie wszystkich wybranych pozycji.

 

Krok 3 - Zakończenie

Kliknij Zakończ aby rozpocząć wczytywanie raportów JPK.

 

Po zakończeniu wyświetlone zostanie podsumowanie operacji, aby zobaczyć więcej informacji o przyczynach błędów kliknij przycisk Szczegółowy raport.