Praca z danymi firmy > Menu Pomoc 

Drukuj

Menu Pomoc

Menu Pomoc otwiera listę poleceń:

Podręcznik użytkownika – otwiera Podręcznik użytkownika w formacie PDF.

Dokumentacja – polecenie dokumentacja otwiera katalog zawierający dokumentację modułów Symfonii.

Pomoc – otwiera pomoc programu Repozytorium Dokumentów.

Umowa licencyjna – wyświetla umowę licencyjną modułu.

Zgłoszenie problemu – otwiera okno zgłoszenia problemu z programem do Symfonia sp. z o.o.

Archiwum wiadomości Symfonia – otwiera okno archiwum odebranych komunikatów firmy Symfonia (wyświetlanych po zalogowaniu).

Aktualności – wyświetla opis zmian w aktualnej wersji Repozytorium Dokumentów.

O programie – wyświetla okno z informacjami o wersji Repozytorium Dokumentów. Tu także można zobaczyć jaka jakie moduły zostały zarejestrowane i w jakiej są wersji.