Szybki start dla nowych użytkowników > Jak usunąć wyciąg lub operacje bankowe

Drukuj

Jak usunąć wyciąg lub operacje bankowe

Aby usunąć z listy wyciąg lub operacje bankowe:

1.Trzeba mieć nadane prawo Prawo do e-Przelewów, Dostęp do wyciągów i operacji bankowych oraz prawo Usuwanie operacji bankowych i wyciągów.

2.W oknie firmy należy wybrać przycisk Dokumenty.

3.W panelu Dokumenty trzeba wybrać na liście Wyciągi bankowe lub Operacje bankowe.

4.Następnie na liście zaznacza się dokument przeznaczony do usunięcia i wybiera akcję Usuń.

5.Podczas usuwania wyciągu bankowego pojawia się komunikat o fakcie powiązania z operacjami bankowymi. Trzeba dokonać wyboru czy operacje powiązane mają być usunięte razem z usuwanym wyciągiem. Operacje bankowe nie mogą być usunięte z listy jeśli wcześniej nie zostanie usunięty wyciąg bankowy. Usunięcie operacji powiązanych z przelewem bankowym zmienia status przelewu z Zrealizowany na Wysłany.

 

Podstawowe pojęcia