Ustawienia > Nowy e-podpis (obcy) - kreator

Drukuj

Nowy e-podpis (obcy) – kreator

Aby dodać nowy e-podpis (obcy) do Repozytorium Dokumentów należy zrealizować operacje opisane w poszczególnych oknach kreatora.

Wskaż źródło – w zależności od wybranej opcji podpis jest wczytywana z różnych źródeł:

Wczytaj z pliku – wczytuje e-podpis z pliku:

oNazwa – w tym polu należy wpisać nazwę.

oPlik – w tym polu należy wpisać nazwę pliku i jego lokalizację lub przy pomocy przycisku Szukaj odnaleźć poprzez systemowe okno Otwórz plik podpisu i go otworzyć.

oDomyślny – Zaznaczenie tego pola oznacza, że ten podpis będzie się podpowiadał w programie jako domyślny.

Wczytaj z magazynu certyfikatów – wczytuje podpis z magazynu certyfikatów:

oNazwa – w tym polu należy wpisać nazwę e-Podpisu.

oDomyślny – Zaznaczenie tego pola oznacza, że ten podpis będzie się podpowiadał w programie jako domyślny.

oLokalizacja – Z listy rozwijanej należy wybrać czy certyfikat (klucza prywatnego) ma być szukany w certyfikatach użytkownika, czy na lokalnym komputerze.

oMagazyn – Z listy rozwijanej należy wybrać magazyn certyfikatu.

oCertyfikat – tu pojawiają się dane dotyczące certyfikatu.

Zakończenie – potwierdzamy chęć dodania podpisu.

 

Przyciski poleceń:

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.

Wróć – powraca do poprzedniej strony.

Dalej – wyświetla następną stronę wprowadzania danych.

Zakończ – kończy proces wprowadzania danych.