Praca z danymi firmy > Menu Firma > Odbierz > Dane logowania do serwisu miedzyfirmami.pl

Drukuj

Dane logowania do serwisu miedzyfirmami.pl

Jeżeli w trakcie odbierania dokumentów poprzez serwis miedzyfirmami.pl w oknie Ustawienia nie mamy wpisanej nazwy użytkownika i jego hasła lub dane te nie są zgodne z danymi w serwisie, to pojawi się okno Podaj dane logowania do serwisu miedzyfirmami.pl. W tym oknie należy wpisać poprawne dane użytkownika, zgodne z danymi zapisanymi w serwisie miedzyfirmami.pl.

 

Przyciski poleceń:

Zastosuj – zatwierdza wpisane dane i przechodzi do realizacji dalszych kroków procesu odbierania dokumentów.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności.