Kreator raportów > Edytor szablonu

Drukuj

Edytor szablonu

Edytor szablonu dostępny jest:

z poziomu okna podglądu dla istniejących raportów.

img_rap_12

 

po wywołaniu raportu, dla którego nie utworzono jeszcze szablonu.

img_rap_13

 

Zasada tworzenia i modyfikacji szablonu raportu nie odbiega znacząco od podobnych narzędzi, np. MS Access, czy Crystal Reports. Szczegółowy opis funkcji edytora szablonu znajduje się w pliku pomocy DXHelp.chm (rozdział: „Report Designe”). Plik ten znajduje się w folderze „Dokumentacja” katalogu instalacji Symfonia ERP (dokumentacja wyłącznie w języku angielskim).

 

Po powrocie do podglądu raportu konieczne może być ponowne wywołanie raportu.

 

W przypadku wydruków dokumentów (technologia, zlecenie) możliwość edycji dotyczy wyłącznie modyfikacji szablonów. Dane zwracane do wydruków dokumentów pochodzą z obiektów biznesowych systemu i są niemodyfikowalne (zaawansowani użytkownicy mogą dodatkowo wykorzystać mechanizmy skryptów).