Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Wydruk faktury z kodami paskowymi

Drukuj

Wydruk faktury z kodami paskowymi towarów

Aby wydrukować dokument wraz z kodami paskowymi towarów należy odszukać w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wystawiony dokument sprzedaży – faktura (FVS). Następnie należy otworzyć wybrany dokument i wybrać opcję Drukuj dostępną w oknie dokumentu.

 

imgmh546

 

W oknie wyboru wydruku dokumentu, w polu Nazwa raportu należy wskazać Mobilny handel – kody kreskowe po czym zatwierdzić wybór korzystając z przycisku OK.

 

imgmh547

 

Na ekranie wyświetli się podgląd wydruku raportu. Po prawej stronie okna widoczne są parametry wydruku. Użytkownik określa jakie dane mają być wyświetlane na raporcie wybierając TAK lub NIE z listy rozwijanej widocznej obok danego parametru.

 

imgmh548

 

Aby na wydruku faktury znajdowały się kody paskowe towarów należy obok parametru Kod kreskowy wybrać TAK, a następnie kliknąć Zatwierdź. Przycisk Resetuj powoduje reset parametrów wydruku.

imgmh549
imgmh550

 

Wyświetlony dokument można wydrukować, czy też zapisać do pliku dowolnego formatu. Wydruki faktur z kodami paskowym dostępne są tylko z poziomu klasycznych formatek systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.