Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Ustawienia dotyczące obliczania rabatu

Drukuj

Ustawienia dotyczące obliczania rabatu

Użytkownik w aplikacji mobilnej podczas składania zamówienia, tworzenia paragonu lub faktury ma możliwość ustawiania rabatów. W ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy określić od jakiej wartości rabaty mają być wyliczane: od ceny towaru czy od wartości pozycji. Aby przejść do ustawień należy w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wybrać Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Zasady obliczeń > Domyślny sposób naliczania rabatu na dokumencie.

 

imgmh542

 

Po otwarciu okna Parametry pracy należy przejść w tryb edycji i zaznaczyć jedną z opcji:

Cenowy – cena po rabacie w pozycji towarowej jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku – rabat na dokumencie będzie naliczany od ceny towaru.

Wartościowy – cena po rabacie nie jest zaokrąglana, w rezultacie rabat dotyczy wartości pozycji a nie ceny – rabat na dokumencie będzie naliczany od wartości pozycji.

 

Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać używając przycisku Zapisz.

 

imgmh543

 

Należy pamiętać, że po każdej zmianie ustawień w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy przeprowadzić synchronizację w aplikacji mobilnej.