Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Ustawienia dotyczące obliczania stawek VAT

Drukuj

Ustawienia dotyczące obliczania stawek VAT

Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu naliczania podatku VAT. W ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy określić jak stawki VAT mają być obliczane: iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w stawce lub suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych. Aby przejść do ustawień należy w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wybrać Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Zasady obliczeń > Domyślny sposób naliczania podatku VAT.

 

imgmh544

 

Po otwarciu okna Parametry pracy należy przejść w tryb edycji i zaznaczyć jedną z opcji:

Iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w stawce

Suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych

 

Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać używając przycisku Zapisz.

 

imgmh545

 

Należy pamiętać, że po każdej zmianie ustawień w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy przeprowadzić synchronizację w aplikacji mobilnej.