Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Trasówka

Drukuj

Trasówka

W kartotece Trasówki użytkownik może ustalić nową trasówkę dla handlowca oraz odrzucić lub zatwierdzić trasówki przesłane z aplikacji mobilnej.

 

Aby wyświetlić trasówki handlowca należy przejść do menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć dodatek Mobilny Handel, a następnie wybrać kartotekę Trasówki. Trasówki wyświetlane są w formie planera z widokiem na dni. Dni są ukazane wraz z podziałem na godziny, powyżej planera znajdują się przyciski (strzałki) do zmiany tygodnia trasówki (tydzień 1 lub tydzień 2). W prawym górnym rogu okna zamieszczone są również przyciski do edycji, zatwierdzania oraz odrzucania trasówek, po otworzeniu okna trasówek przyciski te są nieaktywne.

 

W oknie trasówek znajduje się tabela Handlowcy przechowująca listę handlowców oraz tabela Trasówki podzielona na zakładki Trasówki/Kontrahenci – w zależności od wyboru zakładki wyświetlana jest lista trasówek wybranego handlowca (o statusie: aktywna, nieaktywna oraz odrzucona) lub lista kontrahentów odwiedzanych przez danego handlowca. Kontrahenci na liście oznaczeni są czerwonym kolorem do momentu dodania ich do trasówki. Kontrahent uwzględniony w trasówce oznaczony jest kolorem czarnym.

 

hmtoggle_plus1        Dodawanie trasówki dla handlowca, który nie posiada żadnej trasówki


hmtoggle_plus1        Edycja trasówki handlowca


hmtoggle_plus1        Zatwierdzanie i odrzucanie trasówki handlowca przesłanej z aplikacji mobilnej


hmtoggle_plus1        Czyszczenie trasówki handlowca

 

Trasówki wyświetlane są w formie planera z widokiem na dni. Dni są ukazane wraz  z podziałem na godziny, powyżej planera znajdują się przyciski (strzałki) do zmiany tygodnia trasówki (tydzień 1 lub tydzień 2). W prawym górnym rogu okna zamieszczone są również przyciski do edycji, zatwierdzania oraz odrzucania trasówek, po otworzeniu okna trasówek przyciski te są nieaktywne.

 

image25

 

W oknie trasówek znajduje się tabela Handlowcy przechowująca listę handlowców oraz tabela Trasówki podzielona na zakładki Trasówki/Kontrahenci – w zależności od wyboru zakładki wyświetlana jest lista trasówek wybranego handlowca (o statusie: aktywna, nieaktywna oraz odrzucona) lub lista kontrahentów odwiedzanych przez danego handlowca. Kontrahenci na liście oznaczeni są czerwonym kolorem do momentu dodania ich do trasówki. Kontrahent uwzględniony w trasówce oznaczony jest kolorem czarnym.

 

image26