Aplikacja mobilna > Faktury > Podsumowanie faktury

Drukuj

Podsumowanie faktury

Ekran podsumowania został podzielony na dwie zakładki Pozycje i Szczegóły. W zakładce Pozycje znajduje się tabela, której wiersze stanowią kolejno dodawane towary. Kolumny zaś przedstawiają: liczbę porządkową pozycji, nazwę oraz ilość danego towaru, jednostkę miary towaru, cenę towaru (jest to cena netto lub brutto – w zależności od wyboru na ekranie płatności i dostawy) oraz wartość towaru (netto lub brutto – w zależności od ustawień).

 

Powyżej tabeli znajduje się informacja o odbiorcy i nabywcy –  kod oraz nazwa.

 

Poniżej wyświetlone jest podsumowanie całej faktury – suma LP, wartość netto, VAT oraz wartość brutto. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane dane przed i po udzieleniu rabatu.

 

Jeśli dla towarów ustawiono gratisowe akcje marketingowe, wówczas towary gratisowe są prezentowane w tabeli jako dodatkowe pozycje (oznaczone ikonką prezentu), a wartość pozycji podstawowych i gratisowych jest odpowiednio przeliczona, zgodnie z konfiguracją ustawień globalnych dotyczących tworzenia gratisów z akcji marketingowych.

 

imgmh_23_8_066

 

W sytuacji, gdy wykorzystywane są limity kupieckie, na ekranie podsumowania widoczny jest również przycisk Pokaż limity kupieckie. Po wybraniu przycisku wyświetlają się limity dla nabywcy w formie tabeli – zarówno limity indywidualne, jak i limity grupy. Handlowiec posiada zatem informację o przyznanych oraz wykorzystanych limitach nabywcy w danym zakresie. W przypadku, gdy wysyłka faktury spowoduje przekroczenie pozostałego limitu, wówczas użytkownik dostanie ostrzeżenie o przekroczeniu limitu lub nie będzie mógł wysłać faktury (w zależności od ustawień). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy data wystawienia dokumentu jest taka sama jak termin płatności, wówczas faktura zostanie poprawnie wysłana do systemu, mimo, iż limit zostanie przekroczony.

 

imgmh_23_8_067

 

imgmh_23_8_068

 

Jeśli nabywca nie posiada przyznanych limitów kupieckich, wówczas na ekranie podsumowania wyświetlany jest komunikat „Nabywca nie ma ustalonych limitów kupieckich”.

 

imgmh_23_8_069

 

W zakładce Szczegóły wyświetlane są dane odbiorcy i nabywcy – kod, nazwa, NIP oraz adres.

 

imgmh_23_8_070

 

Aby wysłać fakturę do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy kliknąć przycisk Wyślij.