Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Płatności

Drukuj

Płatności

W kartotece Płatności znajduje się podgląd historii płatności wysłanych z aplikacji mobilnej. Aby przejść do kartoteki należy w menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel rozwinąć dodatek Mobilny Handel, a następnie wybrać Płatności.

 

Po przejściu do kartoteki prezentowana jest lista wszystkich handlowców – tabela prezentuje login handlowca. W tabeli Historia płatności, wyświetlane są szczegóły płatności bezgotówkowych wystawionych przez handlowca zaznaczonego w tabeli Handlowcy.

 

W przypadku, gdy płatność bezgotówkowa się nie powiedzie, klient może dokonać płatności gotówką. Wówczas na liście mogą znajdować się także dokumenty płatności gotówkowych, dla których nie powiodła się płatność terminalem.

 

Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

Datę wystawienia płatności;

Pole Poprawnie – pole informujące czy płatność została wystawiona poprawnie (zaznaczone – transakcja udana, odznaczone – transakcja nieudana);

Wiadomość – pole informujące, dlaczego płatność została wystawiona niepoprawnie. Jeśli transakcja przebiegła poprawnie w polu będzie widoczny komunikat “Brak”;

Kwotę płatności;  

Nazwę kontrahenta, na którego została wystawiona płatność;

Kod dokumentu płatności – po dwukliku na kod dokumentu na ekranie wyświetli się okno płatności, które jest dostępne w podstawie Symfonia ERP Handel.

 

imgmh287

 

Użytkownik ma możliwość filtrowania płatności po kolumnach wpisując dane w pierwszym wierszu tabeli Historia płatności.

 

imgmh288