Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Plany sprzedażowe

Drukuj

Plany sprzedażowe

Plany sprzedażowe służą ustaleniu planów sprzedaży do zrealizowania dla każdego z handlowców. Mogą być one ustalane kwotowo dla handlowców i ilościowo dla produktów.

 

Aby wyświetlić plany sprzedażowe należy przejść do menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć dodatek mobilny handel, a następnie wybrać kartotekę Plany sprzedażowe. Wyświetli się okno z listą planów sprzedażowych oraz ich szczegółami, a także listą handlowców i towarów (w przypadku planów o typie Towary). W szczegółach planu zawarto okres jego obowiązywania (maksymalnie 12 miesięcy), a także trzy warianty planu: optymistyczny, optymalny i pesymistyczny. W zależności od wyboru typu planu, ukazana jest jednostka w jakiej ustalany jest plan.

 

hmtoggle_plus1        Typ Handlowcy


hmtoggle_plus1        Typ Towary


hmtoggle_plus1        Edycja planu sprzedażowego


hmtoggle_plus1        Usuwanie planu sprzedażowego


 

Wyświetli się okno z listą planów sprzedażowych oraz ich szczegółami, a także listą handlowców i towarów (w przypadku planów o typie Towary). W szczegółach planu zawarto okres jego obowiązywania (maksymalnie 12 miesięcy), a także trzy warianty planu: optymistyczny, optymalny i pesymistyczny. W zależności od wyboru typu planu, ukazana jest jednostka w jakiej ustalany jest plan.

 

image42