Aplikacja mobilna > Faktury > Operacje na fakturze o statusie "w buforze"

Drukuj

Operacje na fakturze o statusie "w buforze"

Po wejściu do zakładki Faktury wyświetli się lista faktur. Na liście mogą znajdować się faktury o statusie „w buforze”. Również po przejściu do procesu wystawiania faktury z zakładki Trasówka, jak i Odbiorcy, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie faktury, w tym faktury o statusie „w buforze”.

 

imgmh_23_8_077

 

Kliknięcie na fakturę o statusie „w buforze” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

Edytuj – użytkownikowi zostanie zaprezentowany pierwszy ekran procesu tworzenia faktury; faktura znajduje się na takim etapie, na jakim została przerwane jej wystawianie, aby kontynuować wystawianie faktury należy postępować tak jak podczas tworzenia nowej faktury;

Usuń – faktura zostanie usunięta i zniknie z listy faktur;

Anuluj – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.