Aplikacja mobilna > Faktury > Operacje na fakturze o statusie "w kolejce"

Drukuj

Operacje na fakturze o statusie "w kolejce"

Po wejściu do zakładki Faktury wyświetli się lista faktur. Na liście mogą znajdować się faktury o statusie „w kolejce”. Również po przejściu do procesu wystawiania faktury z zakładki Trasówka, jak i Odbiorcy, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie faktury, w tym faktury o statusie „w kolejce”.

 

imgmh_23_8_078

 

Kliknięcie na fakturę o statusie „w kolejce” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

Anuluj wysyłanie – możliwość anulowania wysyłania utworzonej faktury. Anulowane dokumentu zmienia jego status na „w buforze”;

Anuluj – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

 

imgmh_23_8_079