Aplikacja mobilna > Odbiorcy > Limity kupieckie

Drukuj

Limity kupieckie

Po wybraniu opcji Limity kupieckie na ekranie wyświetli się podgląd limitów kupieckich przyznanych wybranemu kontrahentowi – prezentowana jest zarówno tabela limitów indywidualnych, jak i limitów grupy. Należy pamiętać, że limity kupieckie są ustalane dla nabywcy.

 

W tabelach przedstawiających limity zawarte są informacje takie jak: zakres terminów płatności, dla którego został ustalony limit, wartość przyznana, wartość wykorzystana oraz wartość jaka pozostała do wykorzystania.

 

Powyżej widoczna jest informacja dotycząca daty ostatniego obliczania limitu, nazwy nabywcy, dla którego są wyświetlane limity, a także wartości w jakiej są prezentowane limity.

 

imgmh181

 

Limity kupieckie są pobierane podczas synchronizacji danych. Po wysyłce zamówienia/faktury, wartość limitów jest automatycznie aktualizowana oraz z aplikacji mobilnej wysyłane jest z powiadomienie informujące o aktualizacji. Dodatkowo użytkownik może wykonać synchronizację samych limitów korzystając z przycisku Synchronizuj znajdującego się na górnym pasku ekranu.

 

imgmh183

 

Aby zamknąć ekran synchronizacji należy skorzystać z przycisku Wróć.