Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Import obrazów towarów

Drukuj

Import obrazów towarów z wybranego folderu

W celu zaimportowania obrazy towarów z wybranego folderu należy kliknąć przycisk Importuj, widoczny w prawym, górnym rogu. Wówczas otworzy się okno, w którym należy wybrać folder, z którego mają zostać pobrane obrazy.

 

Należy pamiętać, że nazwy towarów powinny być kodami EAN (kodami kreskowymi) towarów. Kod EAN towaru można edytować w Symfonia ERP Handel w kartotece Towary.

 

imgmh205

 

Po wybraniu folderu, należy kliknąć przycisk OK. Na ekranie wyświetli się komunikat informujący o odnalezionej liczbie obrazów we wskazanym folderze, aby je importować należy kliknąć przycisk Tak. Przycisk Nie zamyka okno, bez wprowadzania zmian.

 

imgmh206

 

Po poprawnym zaimportowaniu obrazów, obrazy te będą widoczne w module Mobilnego Handlu w zakładce Obrazy towarów oraz w aplikacji mobilnej w kartotece Towary.

 

W przypadku nadania nieprawidłowych nazw obrazom (nazwami nie były kody EAN towarów lub kody EAN były nieprawidłowe), pojawi się ostrzeżenie o nieodnalezieniu produktu o podanym kodzie EAN. Wówczas obraz o nieprawidłowej nazwie nie zostanie przypisany do żadnego towaru.

 

imgmh207