Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Historia wydruków

Drukuj

Historia wydruków

W kartotece Historia wydruków znajduje się podgląd historii wydruków dokumentów z aplikacji mobilnej. Aby przejść do okna należy w menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel rozwinąć dodatek Mobilny handel, a następnie wybrać Historia wydruków.  

 

Wyświetli się okno zawierające tabele Dokumenty i Historia wydruków.

 

imgmh286

 

Kolumny tabeli Dokumenty przedstawiają kod oraz typ wydrukowanego dokumentu. Po dwukliku na kod dokumentu na ekranie wyświetli się okno dokumentu dostępnego w podstawie Symfonia ERP Handel.

 

W tabeli Historia wydruków wyświetlane są szczegóły wydruku dokumentu zaznaczonego w tabeli Dokumenty. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

Login handlowca, który wydrukował dokument;

Datę i godzinę wydruku;

Pole Poprawnie informujące użytkownika czy dokument został wydrukowany poprawnie ( zaznaczone pole – dokument został wydrukowany poprawnie, odznaczone – dokument nie został wydrukowany lub został wydrukowany błędnie).