Aplikacja mobilna > Faktury > Ekran danych kontrahenta i płatności

Drukuj

Ekran danych kontrahenta i płatności

W kartotece Faktury użytkownik może utworzyć nową fakturę, klikając przycisk „+”.  Wyświetli się ekran danych kontrahenta i płatności.

Użytkownik ma możliwość utworzenia faktury dla wybranego kontrahenta z listy kontrahentów, którzy w wymiarze mh Handlowiec mają wybranego danego handlowca lub nie mają przypisanego żadnego handlowca. W tym celu należy kliknąć na ikonę odbiorcy i wybrać kontrahenta z listy, wówczas dane nabywcy uzupełnią się automatycznie.

 

imgmh_23_8_005

 

Należy pamiętać, że wybrany kontrahent musi mieć status Zweryfikowany. Na kontrahenta o statusie Nowy do weryfikacji lub Odrzucony nie można wystawić faktury.

 

imgmh_23_8_006

 

Poniżej handlowiec może określić typ dokumentu, rejestr pieniężny i formę płatności poprzez wybór z listy rozwijanej – po kliknięciu na wybrane pole, ukaże się lista dostępnych schematów typów dokumentów oraz rejestrów/form płatności (listy prezentują dane zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel). Na podstawie tych pól zostaną uzupełnione informacje o terminie zapłaty.

 

Należy pamiętać, że podczas wyświetlania opcji rejestrów pieniężnych w pierwszej kolejności wyświetlane są rejestry pieniężne, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni). Jeżeli handlowiec nie ma nadanego dostępu do żadnego rejestru, wówczas  brany jest pod uwagę rejestr ustawiony na kontrahencie. Jeśli kontrahent nie ma przypisanego rejestru, rejestry pobierane są z ustawień użytkowników mobilnych (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni), a na końcu z ustawień globalnych (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel).

 

Należy pamiętać, że w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel obsługiwana jest tylko waluta PLN.

 

Kolejny krok to określenie cen produktów – czy ceny wyświetlane na produktach mają być cenami netto, czy też brutto. W polu Pokazuj ceny należy zaznaczyć kliknięciem odpowiednią opcję. W zależności od zaznaczonej opcji zmienione zostanie oznaczenie kolorystyczne pól z cenami oraz wartości towarów, a także kolor przycisków na dole ekranu. Zielony jeśli wybrana została prezentacja cen netto oraz niebieski jeśli wybrano prezentacje cen brutto.

 

W polu poniżej należy także wybrać cennik, po kliknięciu na pole ukaże się lista dostępnych cenników zdefiniowanych w systemie Handel, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni). Należy pamiętać, że cennik, który w ustawieniach modułu Mobilny Handel został wybrany jako cennik cen minimalnych nie jest prezentowany na liście cenników do wyboru w aplikacji mobilnej. Jeśli w ustawieniach modułu włączone jest ustawienie Wirtualne cenniki kontrahentów oraz w ustawieniach aplikacji mobilnej zaznaczone jest ustawienie domyślnego wyświetlania cennika z ostatnimi cenami kontrahenta, wówczas automatycznie ustawiany jest cennik z ostatnimi cenami wybranego kontrahenta (jeśli były wcześniej wystawiane faktury na danego kontrahenta).

 

Następnie należy wybrać z listy rozwijanej znacznik – ­po kliknięciu na wybrane pole, ukaże się lista dostępnych znaczników zdefiniowanych w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

 

Możliwość wyboru cennika oraz znacznika dostępna jest tylko w przypadku, gdy użytkownik ma nadane uprawnienia do zmiany tych pól (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Uprawnienia użytkowników mobilnych).

 

W ostatnim kroku za pomocą przesuwanych przycisków należy wybrać czy do odbiorcy, Customer Service oraz handlowca mają zostać wysłane maile z dokumentem sprzedaży w formacie PDF. Przycisk oznaczony kolorem niebieskim – wysłanie maila z dokumentem; oznaczony na szaro – mail nie zostanie wysłany. Mail nie zostanie wysłany również jeżeli w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel nie będzie podany adres mailowy:

Czy wysłać do odbiorcy – adres mailowy odbiorcy pobierany jest z formatki danego kontrahenta w kartotece Kontrahenci;

Czy wysłać do Customer Service – adres mailowy Customer Service pobierany jest z ustawień globalnych (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel);

Czy wysłać kopie do handlowca – adres mailowy handlowca pobierany jest z ustawień użytkownika mobilnego (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni).

 

W przypadku zaznaczenia wysyłki maila do adresata (odbiorcy, Customer Service, handlowca) poniżej pojawi się opcja wyboru typu wydruku dokumentu jaki ma zostać wysłany. W przypadku dokumentów sprzedaży możliwy jest wybór tylko wydruku z cenami widocznymi przy pozycjach towarów.

Aby możliwa była wysyłka maila do odbiorcy na formatce kontrahenta w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce Pola własne (na klasycznym oknie zakładka Wymiary) musi być zaznaczona opcja mh Zgoda na kontakt marketingowy. W przeciwnym wypadku w aplikacji niemożliwe jest zaznaczenie opcji Czy wysłać do odbiorcy wyświetlony zostanie komunikat Odbiorca nie posiada zgody na kontakt marketingowy.

 

imgmh_23_8_007

 

Kolejnym krokiem tworzenia faktury jest wskazanie rodzaju dostawy. Po kliknięciu na pole odpowiadające za rodzaj dostawy ukaże się lista z dostępnymi rodzajami dostawy zdefiniowanymi w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

 

Ostatnim krokiem jest wybranie adresu dostawy oraz ustawienie daty oraz godziny dostawy. W polu Adres dostawy należy wybrać z listy odpowiedni adres (na liście prezentowane są adresy kontrahenta zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel oraz adresy dostaw dodane w aplikacji mobilnej). Kliknięcie na pole daty wywoła kalendarz – po wskazaniu daty należy ją zatwierdzić klikając OK, zaś aby anulować i powrócić do ekranu płatności i dostawy należy skorzystać z przycisku Anuluj. W podobny sposób odbywa się ustalenie godziny dostawy – po kliknięciu na pole z godziną wyświetli się zegar, na którym należy wskazać godzinę dostawy. Następnie należy zatwierdzić wybraną godzinę klikając OK lub anulować przyciskiem Anuluj.

 

Handlowiec ma również możliwość dodania oraz edycji adresów dostaw kontrahenta. Po wybraniu ikonki domku wyświetlone zostanie okno możliwych do wyboru opcji: dodania nowego adresu dostawy dla kontrahenta, edycji oraz usunięcia wcześniej zdefiniowanych adresów. Opcja Anuluj zamyka okno akcji.

 

imgmh_23_8_008

.

imgmh_23_8_009

 

Wybranie opcji Dodaj otworzy okno z danymi adresu dostawy do wypełnienia. Wymagane jest uzupełnienie następujących pól: miasto, kod pocztowy oraz ulica. Gdy wymagane informacje nie zostaną uzupełnione, a użytkownik spróbuje zapisać adres dostawy na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

 

imgmh_23_8_010

 

Po wprowadzeniu zmian użytkownik ma możliwość ich zapisania wybierając przycisk Zapisz. Przycisk Wstecz powoduje powrót do tworzenia zamówienia bez zapisywania wprowadzonych danych. Po zapisaniu nowo dodany adres dostępny jest na liście rozwijanej w polu Adres dostawy.

 

imgmh_23_8_011

 

Aby edytować adres dostawy należy wskazać go w polu Adres dostawy, a następnie wybrać opcje Edytuj z dostępnych akcji. Otworzone zostanie okno z danymi do edycji. W celu zapisania zmian użytkownik wybiera przycisk Zapisz, przycisk Wstecz powoduje powrót do tworzenia zamówienia bez zapisywania wprowadzonych danych. Aby usunąć adres dostawy należy wskazać go w polu Adres dostawy, a następnie wybrać opcje Usuń.

 

Należy pamiętać, że handlowiec nie może usunąć ani edytować domyślnego adresu kontrahenta. W przypadku, gdy na wybrany adres dostawy zostało już wystawione zamówienie lub faktura, także nie ma możliwości usunięcia takiego adresu.

 

Po ustawieniu wszystkich wymaganych pól, handlowiec może przejść do dodawania towarów do faktury klikając przycisk Dalej. Przycisk Wstecz cofa użytkownika aplikacji do ekranu z listą faktur.