Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Akcje marketingowe

Drukuj

Akcje marketingowe

W kartotece Akcji marketingowych użytkownicy handlowi (posiadający odpowiednie uprawnienia) mogą definiować różnego rodzaju akcje marketingowe, jakie firma oferuje swoim klientom.

 

Aby przejść do okna akcji należy w menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel rozwinąć dodatek Mobilny handel, a następnie wybrać Akcje marketingowe.

 

Po przejściu do kartoteki prezentowana jest lista utworzonych akcji – tabela prezentuje kod oraz opis akcji, zakres jej obowiązywania oraz znacznik aktywności. Po wybraniu danej akcji, po prawej stronie prezentowane są jej parametry oraz pozycje.

 

imgmh170

 

Użytkownik ma możliwość dodania akcji o typie:

podstawowa, która nie posiada żadnych dodatkowych konfigurowalnych parametrów,

gratisowa, w której użytkownik określa ilość podstawową towaru, przy której jest przyznawany gratis, ilość gratisową oraz cenę gratisową netto,

gratisowa z zerową ilością podstawową, w której użytkownik określa cenę gratisową netto.  

 

Podana cena netto dotyczy ilości podanej w polu Ilość gratisowa i jest uwzględniania przy obliczaniu finalnej wartości zamówienia.

 

W przypadku ustawienia Wartość zamówienia pozostaje bez zmian – wartość gratisów jest odejmowana od wartości podstawowej pozycji zamówienia, co jest widoczne na podsumowaniu zamówienia w aplikacji, tuż przed jego wysłaniem.
 
Poniżej zamieszczono przykład:

Akcja: „4+1 gratis”

Typ akcji: Gratis

Ilość podstawowa: 4,0000

Ilość gratisowa 1,0000

Cena gratisowa netto: 1,00

Użytkownik wprowadza ilość towaru: 20 szt. Wprowadza cenę 15 zł. Wybiera akcję „4+1 gratis”.

Finalnie na podsumowaniu są dwie pozycje, gdzie w jednej jest 20 szt. o wartości 295 zł [(20*15) – (5*1)], a w drugiej 5 szt. o wartości 5 zł.

 

imgmh171

 

Akcja: „0+1 gratis”

Typ akcji: Gratis

Ilość podstawowa: 0,0000

Ilość gratisowa 1,0000

Cena gratisowa netto: 1,00

Użytkownik wprowadza ilość towaru: 10 szt. Wprowadza cenę 14 zł. Wybiera akcję „0+1 gratis”. Finalnie na podsumowaniu jest jedna pozycja, gdzie jest 10 szt. towaru o wartości 10 zł netto.

 

imgmh273

 

W przypadku ustawienia Wartość zamówienia jest powiększana o wartość gratisów – wartość gratisów jest dodawana do wartości podstawowej pozycji zamówienia, co jest widoczne na podsumowaniu zamówienia w aplikacji, tuż przed jego wysłaniem. Poniżej zamieszczono przykład:

Akcja: „4+1 gratis”

Typ akcji: Gratis

Ilość podstawowa: 4,0000

Ilość gratisowa 1,0000

Cena gratisowa netto: 1,00

Użytkownik wprowadza ilość towaru: 20 szt. Wprowadza cenę 15 zł. Wybiera akcję „4+1 gratis”.

Finalnie na podsumowaniu zamówienia są dwie pozycje, gdzie w jednej jest 20 szt. o wartości 300 zł (20*15), a w drugiej 5 szt. o wartości 5 zł (5*1).

 

imgmh172

 

Akcja: „0+1 gratis”

Typ akcji: Gratis

Ilość podstawowa: 0,0000

Ilość gratisowa 1,0000

Cena gratisowa netto: 1,00

Użytkownik wprowadza ilość towaru: 10 szt. Wprowadza cenę 14 zł. Wybiera akcję „0+1 gratis”. Finalnie na podsumowaniu jest jedna pozycja, gdzie jest 10 szt. towaru o wartości 10 zł netto.

 

imgmh274

 

Poniżej sekcji z parametrami wyświetlane są pozycje akcje marketingowej. Kolumna Dokument informuje na jakim dokumencie znajduje się dana pozycja. Jeśli firma korzysta z opcji Gratisy na osobnym dokumencie, wtedy dla pozycji gratisowych są tworzone oddzielne dokumenty zamówienia.

 

imgmh173

 

Utworzone akcje marketingowe są dostępne w aplikacji mobilnej po rozwinięciu polu Akcja na ekranie prezentującym zamawiane towary (tylko aktywne akcje) oraz na listach rozwijalnych w ustawieniach modułu (pole Domyślna akcja marketingowa) i ustawieniach towarów (pole Domyślna akcja marketingowa dla danego towaru).