Deklaracje ZUS > ZUS ZSWA

Drukuj

ZUS ZSWA

Aby utworzyć deklarację ZUS ZSWA dla programu Płatnik:

1.W oknie Pracownicy wybierz pracowników, dla których zostanie utworzona deklaracja i kliknij B_PRNRAP2.

2.W oknie Raporty wybierz ZUS \ ZUS ZSWA eksport.

3.W oknie Deklaracja ZUS ZSWA podaj okres, dla którego wykonany będzie raport.

4.Podaj datę wypełnienia deklaracji.

5.Podaj identyfikator zgłoszenia.

6.Podaj lokalizację zapisu pliku dla programu płatnik. Domyślnie pliki zapisywane są Katalogu domyślnym plików ZUS zdefiniowanym w ustawieniach programu.

7.Kliknij przycisk OK.