Deklaracje ZUS > ZUS ZCNA

Drukuj

ZUS ZCNA

Aby utworzyć deklarację ZUS ZCNA dla programu Płatnik:

1.W oknie Pracownicy wybierz pracowników, dla których zostanie utworzona deklaracja i kliknij B_PRNRAP2.

2.W oknie Raporty wybierz ZUS \ ZUS ZCNA eksport.

3.W oknie Deklaracja ZUS ZCNA podaj okres, dla którego wykonany będzie raport.

4.Podaj datę wypełnienia deklaracji.

5.Podaj lokalizację zapisu pliku dla programu płatnik. Domyślnie pliki zapisywane są Katalogu domyślnym plików ZUS zdefiniowanym w ustawieniach programu.

6.Kliknij przycisk OK.