Deklaracje ZUS > ZUS OSW

Drukuj

ZUS OSW

Chcąc skorzystać ze skrócenia obowiązku przechowywania akt pracowniczych, należy przekazać oświadczenie ZUS OSW. Oświadczenie to można złożyć w dowolnym momencie.

 

Aby utworzyć oświadczenie ZUS OSW dla programu Płatnik:

1.W oknie Pracownicy wybierz pracowników, dla których zostanie utworzona deklaracja i kliknij B_PRNRAP2.

2.W oknie Raporty wybierz ZUS \ ZUS OSW eksport.

3.W oknie Deklaracja ZUS OSW:

W polu Typ określ czy jest to zgłoszenie czy odwołanie.

Podaj Datę wypełnienia oświadczenia.

Podaj lokalizację zapisu pliku xml dla programu Płatnik. Domyślnie pliki zapisywane są Katalogu domyślnym plików ZUS zdefiniowanym w ustawieniach programu.

4.Kliknij przycisk OK.