Wynagrodzenia > Zarządzanie PPK > Zgłoszenie wypłaty transferowej

Drukuj

Zgłoszenie wypłaty transferowej

Zgłoszenia wypłat generowane są na podstawie danych kadrowych wprowadzonych do elementu Wypłata transferowa w zestawie Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK).

 

Aby przygotować plik ze zleceniem wypłaty transferowej:

1.W oknie Zarządzanie PPK ustaw filtr Pokaż pracowników: Wypłaty transferowe do zgłoszenia.

2.Kliknij przycisk Generuj dane a następnie Wystąp o wypłaty transferowe.

Wygenerowany zostanie plik, który można zaimportować na stronie instytucji finansowej.