Pracownik > Zestawienie zdarzeń

Drukuj

Zestawienie zdarzeń

Aby utworzyć zestawienie zarejestrowanych zdarzeń dla pracownika lub grupy pracowników:

1.Kliknij przycisk Pracownicy.

2.W oknie Pracownicy wybierz pracowników, dla których chcesz utworzyć zestawienie zarejestrowanych zdarzeń.

3.Z menu podręcznego dla zaznaczonych pracowników wybierz polecenie Operacje zbiorcze \ Zbiorcza edycja zdarzeń.

4.W oknie Zbiorcza edycja zdarzeń dla grupy pracowników możesz z menu Zdarzenie wybrać zdarzenie lub katalog zdarzeń, które zostaną uwzględnione w raporcie.

5.Kliknij przycisk b_druk.

6.W oknie Wykonaj raport wybierz raport Zestawienia \ Dla kierownika \ Wystąpienia zdarzenia.

Na zakładce Lista można znaleźć dwa dodatkowe raporty mające podobną funkcjonalność:

Dziennik zdarzeń – zestawienie dzień po dniu z wyliczeniem występujących zdarzeń dla wybranych pracowników,

Lista zdarzeń – zestawienie wystąpień zdarzeń z wyszczególnioną liczbą dni roboczych i dni kalendarzowych,

7.Kliknij przycisk Wykonaj.

8.W oknie Wystąpienie zdarzeń wprowadź ustawienia wykonania raportu.

hmtoggle_plus1Ustawienia raportu

9.Kliknij przycisk OK.