Elementy kadrowo-płacowe > Zbiorcza zmiana wartości elementu

Drukuj

Zbiorcza zmiana wartości elementu

W tym oknie możesz dokonać zbiorczej zmiany wartości wybranego elementu kadrowo-płacowego dla wybranej grupy pracowników. Zmianę możesz wykonać używając pięciu rodzajów operacji na argumentach typu:

 

Wartość wpisywana – możesz wpisać z klawiatury kwotę, na której będzie dokonana jedna z operacji:

Ustal wartość na – możesz wpisać z klawiatury dowolną wartość elementu kadrowo-płacowego lub dla elementu słownikowego wybrać wartość słownikową ze słownika

Zwiększ o – możesz wpisać z klawiatury liczbę o jaką chcesz powiększyć wartość elementu kadrowo-płacowego.

Zmniejsz o – możesz wpisać z klawiatury liczbę o jaką chcesz zmniejszyć wartość elementu kadrowo-płacowego.

Przemnóż przez – możesz wpisać z klawiatury liczbę przez jaką chcesz przemnożyć wartość elementu kadrowo-płacowego.

Podziel przez – możesz wpisać z klawiatury liczbę przez jaką chcesz podzielić wartość elementu kadrowo-płacowego.

Wartość wybranego elementu – jeżeli klikniesz przycisk B_3dot możesz wybrać element kadrowo-płacowy oraz okres płacowy, w którym ten element miał potrzebną Ci wartość oraz wybrać operację:

Ustal wartość na – możesz ustalić wartość elementu kadrowo-płacowego na wartość wybranego elementu w danym okresie płacowym.

Zwiększ o – możesz zwiększyć wartość elementu kadrowo-płacowego o wartość wybranego elementu w danym okresie płacowym.

Zmniejsz o – możesz zmniejszyć wartość elementu kadrowo-płacowego o wartość wybranego elementu w danym okresie płacowym.

Przemnóż przez – możesz pomnożyć wartość elementu kadrowo-płacowego przez wartość wybranego elementu w danym okresie płacowym.

Podziel przez – możesz podzielić wartość elementu kadrowo-płacowego przez wartość wybranego elementu w danym okresie płacowym.

Zapisz poprzednie dane – przed wykonaniem operacji edycji zbiorczej zostaną zapisane dotychczasowe zmiany.