Wzorce kadrowo-płacowe > Wzorzec > System > Rozliczanie wzorca

Drukuj

Wzorzec > System > Rozliczanie wzorca

Widok okna

Okno pokazuje listę okresów, na której czerwoną flagą są oznaczone te, w których wybrany wzorzec kadrowy jest rozliczany.