Wzorce kadrowo-płacowe > Wzorzec > Pracownicy

Drukuj

Wzorzec > Pracownicy

W oknie możemy przyporządkować pracowników do wzorca, a także ustalać ustalać okres rozliczenia kadrowego wzorca.

 

Lista z lewej strony prezentuje pracowników przypisanych do wzorca wraz z okresem przyporządkowania.

 

Z prawej strony okna znajduje się lista wszystkich pracowników pogrupowanych w katalogi lub uporządkowanych alfabetycznie (wg nazwiska lub imienia).

 

Prawe okno można włączać i wyłączać przyciskiem B_SPLIT10 (Przełączanie okienka dostępnych elementów) na pasku narzędzi.

 

hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy