Wzorce kadrowo-płacowe > Wzorzec - zakładka Księgowanie

Drukuj

Wzorzec > Księgowania i analizy

Zakładka Księgowania i analizy prezentuje listę elementów księgowanych wraz z przypisanymi do nich schematami księgowymi oraz księgowo-analitycznymi w wybranym okresie płacowym.

 

Pasek narzędziowy

B_PPER2

 

Poprzedni okres – Powoduje przejście do poprzedniego okresu [Alt + P].

 

B_NPER1

 

Następny okres – Powoduje przejście do następnego okresu [Alt + N].

 

B_raport

 

Wykonaj raport – Otwiera okno wyboru raportu [Ctrl + P].

 

b_odsw

 

Odczytaj – Powoduje aktualizację danych na obecnej zakładce. Klawisz skrótu [F5].

 

 

Zalecane jest ustawianie schematów księgowań dla wzorców. Pracownicy przypisani do wzorca w danym okresie płacowym odziedziczą z niego ustawienia księgowań.

 

hmtoggle_plus1Menu kontekstowe