Pracownik > Wyszukiwanie pracowników

Drukuj

Wyszukiwanie pracowników

Dla listy pracowników w oknie Pracownicy można definiować filtry wyszukiwania na podstawie dowolnych danych kadrowych.

Aby zastosować filtr: w panelu Wyszukiwanie okna Pracownicy wybierz kryterium wyszukiwania i kliknij przycisk B_Wykonaj_kryterium. Wyświetlani na liście pracownicy będą filtrowani zgodnie z wybranym kryterium wyszukiwania. Aktywny filtr oznaczany jest ikoną flag_y.

Daty w polach Od: Do: pozwalają ograniczyć filtr do danych obowiązujących w określonym przedziale czasowym.

hmtoggle_plus1Dodawanie i definiowanie filtra

Aby wyłączyć filtrowanie wybierz kryterium -Wszyscy- i kliknij przycisk B_Wykonaj_kryterium.