Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Wystąpienie zdarzenia - Edycja zdarzenia w kalendarzu - Atrybuty

Drukuj

Wystąpienie zdarzenia – Edycja zdarzenia w kalendarzu – Atrybuty

W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu na zakładce Atrybuty możesz przeglądać i modyfikować dane związane z wystąpieniem wybranego zdarzenia.

 

W części Wystąpienie zdarzenia na zakładce Atrybuty możesz wstawiać wybrane zdarzenie do kalendarza i określać zakres czasowy dla wystąpienia tego zdarzenia.

 

Okno Atrybuty poza standardowym dla tego typu okien paskiem narzędzi, zawiera następujące cechy i informacje:

Wystąpienie zdarzenia

Wystąpienie trwające od dnia... do dnia... – dla zdarzeń okresowych. W pola daty można wstawić okres, w którym ma wystąpić edytowane zdarzenie.

Wystąpienie w dniu – dla zdarzeń jednodniowych. W pola daty można wstawić okres, w którym ma wystąpić edytowane zdarzenie.

Czas wystąpienia od godziny... do godziny... – tylko dla zdarzeń związanych z czasem pracy. W tych polach można wpisać w jakich godzinach ma wystąpić edytowane zdarzenie.

Przypomnienie o wystąpieniu zdarzenia...dzień/dni wcześniej – w to pole można wpisać, o ile dni wcześniej program ma przypomnieć o wystąpieniu edytowanego zdarzenia.

Opis zdarzenia – w tym polu pojawia się opis edytowanego zdarzenia.

Kalendarz – to pole wskazuje, z jakim kalendarzem związane jest edytowane zdarzenie.

Status – status danego zdarzenia.

 

Utworzył(a) Data utworzenia – pola zawierają informacje, kto i kiedy utworzył edytowane zdarzenie.

Zmodyfikował(a) Data modyfikacji – w tych polach zawarta jest informacja, kto i kiedy zmodyfikował dane zdarzenie.

 

Dla zdarzeń o określonym czasie trwania (np. typu Choroba, Urlop wypoczynkowy) w części Wystąpienie zdarzenia pojawiają się dodatkowe przyciski:

B_zdazdk1

Długość zdarzenia – po kliknięciu tej ikony możesz określić datę początkową oraz ile dni ma trwać dane zdarzenie.

 

B_zdazdl1

Pokaż datę końcową – po kliknięciu tej ikony możesz określić datę początkową i datę końcową wystąpienia zdarzenia.

 

B_zdazdd1

Ustaw domyślną datę końcową – kliknięcie tej ikony ustawia datę domyślną zakończenia zdarzenia, taką jaka jest ustalona w definicji zdarzenia.

 

 

Dla niektórych zdarzeń (np: typu Choroba, Urlop wypoczynkowy) pojawia się dodatkowe pole Okres rozliczeniowy jakie umożliwia wskazanie w jakim okresie zdarzenie ma być rozliczane.