Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Wystąpienie zdarzenia - Edycja zdarzenia w kalendarzu - Akcje

Drukuj

Wystąpienie zdarzenia – Edycja zdarzenia w kalendarzu – Akcje

W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu na zakładce Akcje możesz zobaczyć, jakie akcje są związane z wystąpieniem wybranego zdarzenia.

 

Na zakładce Akcje możesz, posługując się przyciskami paska narzędziowego lub menu kontekstowym, zrealizować wybrane akcje związane z wystąpieniem danego zdarzenia.

 

Zobacz:

Pasek narzędziowy edycji wystąpienia zdarzenia