Kartoteki > Schematy księgowo-analityczne > Wybór schematu

Drukuj

Wybór schematu

Na oknie Wybór schematu dostępnego z zakładki Księgowania i analizy okna właściwości Elementu znajduje się lista wszystkich schematów, jakie zostały zdefiniowane w kartotece Schematy księgowo-analityczne.

Aby dodać schemat księgowy lub księgowo-analityczny do elementu, zaznaczamy go i w lewej części okna klikamy Dodaj. Wskazany schemat zostanie dopisany do listy schematów w formatce elementu. Po zakończeniu dodawania schematów księgowań klikamy przycisk Zamknij.

 

Użytkownik systemu, który konfiguruje system księgowań musi mieć nadane prawo Definiowanie księgowań.

 

 

Zobacz także:

Schematy księgowo-analityczne

Edycja schematu

Edycja pozycji