Kartoteki > Schematy księgowo-analityczne

Drukuj

Schematy księgowo-analityczne

Schematy służą do określania sposobu księgowania różnych składników. Ponadto możliwe jest wykorzystanie ich w celu tworzenia prostych analiz.

 

Lewa część okna

 

Pasek narzędziowy:

Dodaj – wybranie przycisku umożliwia utworzenia nowego katalogu lub nowego schematu.Kliknięcie przycisku Nowy schemat księgowań otwiera okno Schemat.

Dodanie nowego schematu możliwe jest po utworzeniu katalogu.

Utworzenie katalogu zmienia wygląd przycisków znajdujących się po prawej stronie przycisku Usuń.

Usuń – wybranie przycisku usuwa katalog.

Dodaj do katalogu – wybranie przycisku otwiera okno Wybór schematu.

Usuń z katalogu – wybranie przycisku powoduje usunięcie wybranego przypisania wybranego schematu do katalogu.

 

W dolnej części lewej strony okna znajduje się lista Schematów księgowo-analitycznych.

 

Pasek narzędziowy nad listą:

Nowy schemat – wybranie przycisku otwiera okno edycji Schematu (podobnie jak przycisku Dodaj – nowy schemat w górnej części okna).

Usuń – wybranie przycisku powoduje usunięcie schematu.

Ukryj okno – wybranie przycisku powoduje ukrycie części okna zawierającej listę schematów.

Filtruj – poniżej paska narzędziowego znajduje się rozwijane pola umożliwiające ustawienie filtrowania listy schematów według typu schematu (Wszystkie, Księgowy, Księgowo-analityczny, Analityczny).

 

Prawa część okna

 

Pasek narzędziowy:

b_edycja_param (Edycja parametrów) – otwiera okno edycji parametrów.

Edytuj – otwiera okno Edycja pozycji dla wskazanej pozycji schematu.

Dodaj – otwiera okno Nowa pozycja (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej).

Usuń – usuwa wskazaną pozycję schematu (Ctrl+minus z klawiatury numerycznej).

 

W prawej części okna dodaje się pozycje dla wybranego schematu (księgowego, księgowo-analitycznego oraz analitycznego). Można dodać wiele pozycji schematu. Oznacza to, że wybrana kwota zostanie zaksięgowana na kilka kont jednocześnie.

 

Zobacz także:

Edycja pozycji

Edycja schematu

Wybór schematu