Współpraca z innymi programami > Współpraca z FK 

Drukuj

Współpraca z FK

Program Kadry i Płace współpracuje z programem Finanse i Księgowość, w którym można zadekretować wynagrodzenia pracowników. Aby transfer danych przebiegał prawidłowo, w oknie Ustawienia należy wybrać, z jaką wersją programu Finanse i Księgowość będzie współpracował program Kadry i Płace. Po wskazaniu katalogu Współpraca z FK, w prawej części okna pojawi panel Współpraca z FK. Należy wybrać wersję programu księgowego, którą mamy zainstalowaną w firmie oraz dla wymiany danych przez pliki tekstowe katalog, gdzie będą przechowywane pliki wymiany. Opis ustawień dla synchronizacji znajduje się w dokumentacji obiektu integracji.

W trakcie eksportu danych do zaksięgowania program będzie pobierał opis pozycji w poleceniu księgowania i eksporcie do FK z nazwy elementu płacowego lub z opisu schematu księgowania.

 

Eksport danych z programu do programu FK może odbywać się:

przez pliki tekstowe,

bezpośrednio – przez obiekt integracji.

 

Istnieje możliwość określenia symbolu typu dokumentu odpowiadającemu Poleceniu Księgowania w programie Finanse i Księgowość. W celu ustawienia domyślnej definicji typu dokumentu należy w polu Nazwa definicji dokumentu w FK ustawić domyślny symbol typu dokumentu. Symbol ten musi być zgodny z symbolem w programie Finanse i Księgowość.

 

Przy pierwszym wybraniu polecenia Eksport do FK.... w oknie należy wpisać: nazwę stanowiska w programie Kadry i Płace, które będzie używane przy współpracy z programem Finanse i Księgowość.

 

Jeśli firma pracuje na kilku stanowiskach, nazwa każdego musi być unikalna. Domyślnie program proponuje AMKP1, ale możliwe jest wybranie dowolnej nazwy.