Wzorce kadrowo-płacowe > Okno - Usuń system wzorca

Drukuj

Okno – Usuń system wzorca

Program w tym oknie wymaga potwierdzenia, gdyż operacja ta wiąże się z usunięciem całego systemu wynagrodzeń wzorca (wraz z wartościami) lub/i listy pracowników przypisanych do wzorca w ustawionym okresie płacowym (w zależności od zaznaczenia pól wyboru).