Kartoteki > Urzędy skarbowe

Drukuj

Urzędy skarbowe

Okno prezentuje kartotekę wprowadzonych w programie urzędów skarbowych. Użytkownik może dodawać i edytować istniejące urzędy.

 

img_kip_14

 

Rozpoczynając pracę z programem odszukaj swój urząd skarbowy i uzupełnij swój numer mikrorachunku podatkowego.

Okno urzędu skarbowego >>

 

Na oknie dostępne są panele:

Katalogi - struktura katalogów grupujących urzędy skarbowe.

Wyszukiwanie - panel kryteriów wyszukiwania na liście.

 

Lista w kartotece prezentuje urzędy z wybranego katalogu oraz zgodne z wybranymi kryteriami wyszukiwania,

 

hmtoggle_plus1Menu kontekstowe okna Urzędy skarbowe