Pracownik > Szkolenie BHP

Drukuj

Szkolenie BHP

Aby zarejestrować pracownikowi przeprowadzone szkolenie BHP:

1.Na kalendarzu pracownika wskaż dzień szkolenia i kliknij przycisk B_kaled1.

2.Z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Wstępne szkolenie BHP

3.Kliknij przycisk Zatwierdź.

4.W oknie Wprowadzanie zestawu kadrowego za pomocą przycisku b_dodaj_s dodaj nową daną kadrową do elementu Szkolenie BHP i uzupełnij informacje o szkoleniu BHP.

5.Zatwierdź wprowadzone zmiany  przyciskiem Zapisz.

6.W oknie Karta szkolenia wstępnego BHP można ustawić parametry wydruku karty szkolenia wstępnego BHP.

7.Aby kontynuować i utworzyć podgląd wydruku karty szkolenia BHP kliknij przycisk Wykonaj.

8.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku karty szkolenia BHP. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2.

 

Szkolenia BHP rejestrowane są w zestawie kadrowym Dane osobowe pracownika \ BHP.