Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Realizacja zdarzeń

Drukuj

Realizacja zdarzeń

Aby zrealizować zdarzenie w oknie Pracownika:

1.Otwórz okno Pracownicy, klikając przycisk polecenia Pracownicy.

2.Kliknij dwa razy na nazwisko pracownika na liście, dla którego masz zrealizować zdarzenie.

3.Kliknij na zakładkę Kalendarz w oknie pracownika.

4.Odszukaj wstawione zdarzenie.

5.Kliknij na tym zdarzeniu, a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Realizuj zdarzenie.

 

Aby zrealizować zdarzenie w oknie Dziennika zdarzeń:

1.Otwórz okno Dziennika zdarzeń, klikając przycisk polecenia Zdarzenia.

2.Odszukaj pracownika na drzewku Hierarchii kalendarzy.

3.Kliknij na jego nazwisku, a następnie odszukaj i zaznacz na liście zdarzenie, które chcesz zrealizować.

4.Wybierz z menu kontekstowego polecenie Realizuj zdarzenie.