Administracja > Zestawy praw > Prawa do słowników w zestawie

Drukuj

Zakładka Prawa do słowników

W oknie Prawa do słowników zgromadzone są prawa wybranego zestawu do słowników występujących w systemie.

Użycie przycisku Edytuj pozwala określić jakie uprawnienia do słowników będą posiadali użytkownicy, którym zostanie nadany wskazany zestaw praw.

Przycisk Skopiuj do schowka kopiuje zaznaczenie do schowka systemu Windows.

 

Opis czynności możliwych do przeprowadzenia na słownikach znajduje się w: Prawach do słowników.